Vad är Fritt Sök?

Färre och färre lundaelever på Lunds kommunala gymnasie-skolor...

De senaste 10 åren har det enormt stora söktrycket från Fritt sök höjt intagningspoängen på de högskoleförberedande programmen till nivåer långt över snittbetygen för åk 9 i Sverige. Idag är bara 40 % av de ca 9000 gymnasisterna som går i Lund från just Lunds kommun.

Det betyder att våra skattefinansierade, kommunala gymnasieskolor idag undervisar färre lundaungdomar än vad de gör med ungdomar från andra kommuner. Och den hårda konkurrensen – ja, den drabbar alla ungdomar i samverkansområdet.

Antalet lundaelever på kommunala gymnasieskolor 2011
Antalet lundaelever på kommunala gymnasieskolor 2019

Varför omförhandla?

Dagens system med Fritt sök har stora problem. Antagningsgränserna talar sitt tydliga språk - det är alldeles för svårt att komma in på högskoleförberedande program på de etablerade kommunala skolorna. Detta leder till att vi får elitskolor och "ventil-skolor".* Det vi ser idag är bara början. Om vi stannar kvar kommer de problem vi ser nu bara att växa tillsammans med de växande elevkullarna. Vi står nu inför ett vägskäl. Har vi råd att vara kvar? Vad är den långsiktiga kostnader för segregation och för att stänga ute istället för att uppmuntra? Är det vettigt att göra hård sållning av unga mitt i tonåren på betyg som vi vet är starkt kopplade till mognad, kön, utbildningsnivå i familjen och utländsk härkomst? Om vi stannar kvar i avtalet så kommer inte nya skolan Hedda Andersson att täcka behoven. Det kommer behövas fler skolor ganska snart - och det är också dyrt! Självklart finns det svårigheter och ekonomiska risker med att säga upp och gör nytt. Men dessa måste vägas mot de risker vi tar som vi stannar kvar! Vi vill att Lunds kommunen säger upp nuvarande avtal för Fritt sök och istället förhandlar fram ett  avtal med färre kommuner där alla medverkande parter är med och tar ansvar för gymnasieskolan.

Vem är vi

Vi är några helt vanliga föräldrar och Lundabor som tycker det är dags att omförhandla avtalet och skapa mindre och lokala avtal som gör att vi som betalar skatt i Lund får bättre tillgång till våra kommunala skolor. Vi tycker att det är viktigt att få behålla Lund som lärdomsstad och att våra barn, ungdomar och studenter får en möjlighet till en bred och bra utbildning inom kommunens gränser.
Opolitiska
Vi agerar helt opolitiskt och vill bara ha en förändring på ett dåligt system till att fungera som det var tänkt - att ge större möjligheter och valfrihet till fler ungdomar.
Engagerade
Vi är engagerade föräldrar som ser att våra barn inte får ta del av de kommunala skolorna i den utsträckning som de borde. Vi är oroade skattebetalare som ser hur skattepengar och investeringar inte i första hand används till kommunens invånare.
Optimistiska
Vi tror att det är möjligt att finna en bättre lösning med alla Lunds politiska partier och tillsammans med vår nära grannkommuner. En lösning som är rättvis, rimlig och långsiktig.


Kontakt

Fritt sök är ett stort och komplex ämne och många frågor kan dyka upp. Förutom att vi rekommenderar att fråga er lokalpolitiker, så går det bra att kontakta oss så ska vi hjälpa så gott vi kan! Vi ses!