Här hittar du mer information

Presentation: Samlade data om Fritt sök
Presentationen är sammanställd av Emma Sparr och Sofia Gruvberger-Saal; Lundabor, föräldrar och forskare. Sofia och Emma har stor erfarenhet inom naturvetenskaplig forskning och utbildning och har under de senaste åren engagerat sig djup i frågan kring Fritt sök.

Presentationen beskriver effekterna av Fritt sök i Skåne – hur läget ser ut idag, hur gymnasiemarknaden har utvecklats under de senaste 10 åren och vad vi kan förvänta oss i framtiden. 

Sammanfattningen visar data från offentliga databaser och rapporter från Skolverket, Region Skåne, Statistiska centralbyrån, Lunds utbildningsförvaltning, samt antagningspoäng från samverkansområdets hemsida skanegy.se.

I pressen (länkar kan vara bakom betalvägg)

Sydsvenskan 2020-11-13
Artikel ”M-toppar öppnar för att säga upp Fritt sök” i
https://www.sydsvenskan.se/2020-11-13/m-toppar-oppnar-for-att-saga-upp-fritt-sok

Sydsvenskan 2020-11-13
Debattartikel ”Det är dags för ett omtag kring fritt sök”
https://www.sydsvenskan.se/2020-11-13/det-ar-dags-for-ett-omtag-kring-fritt-sok

Sydsvenskan 2020-11-02
Insändare av Omförhandla Fritt sök
https://www.sydsvenskan.se/2020-11-02/omforhandla-fritt-sok-for-en-battre-och-mer-jamlik-gymnasieskola

Sydsvenskan, 2018-06-11
Forskaren: Orten, ryktet och kompisarna avgör
https://www.sydsvenskan.se/2018-06-11/forskaren-orten-ryktet-och-kompisarna-avgor

Skånska Dagbladet 2014-08-13
Naturvetenskap läggs ner på Bergagymnasiet
https://www.skd.se/2014/08/13/naturvetenskap-laggs-ner-pa-bergagymnasiet

Sydsvenskan, 2011-12-01
Elevströmmarna bygger om gymnasierna
https://www.sydsvenskan.se/2011-12-01/elevstrommarna-bygger-om-gymnasierna

Sydsvenskan, 2009-10-03
Eslövs gymnasieskola tappar mest när eleverna får välja fritt
https://www.sydsvenskan.se/2009-10-03/eslov-ar-rattvisans-stora-forlorare

Databaser

Skolverkets databas SiRiS
Här hittar du t ex data för betygsfördelning per åk, resultat på nationella prov, elever och skolor, elevpendling, förstahandsstatistik, övergång till gymnasieskola.

Samverkansområdets webbportal
Här hittar du slutliga antagningspoäng.

Statistiska centralbyråns databas
Här hittar du information om befolkning i Sveriges kommuner.Skånes kommuner
Här hittar du information om avtalet Fritt sök

Rapporter

Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) har flera rapporter kring Boendesegregation, skolsegregation, fritt skolval och familjebakgrundens betydelse

Artiklar och blogposts

Ekonomistas:
Lär man sig merpåenelitskola?
Gynnarensegregeradskolastarkaelever?