Den situation vi ser idag är bara början. Situationen med hård sållning, segregation och minskande reell valfrihet har utvecklats och förvärrats under flera år. Problemen förväntas bli ännu större med växande elevkullar framförallt i sydvästra Skåne där flest elever redan bor.

  • Under kommande år förväntas antal ungdomar i gymnasieålder öka dramatiskt (”baby boom”). Region Skånes prognos säger att vi kommer få ytterligare ca 10 000 ungdomar i gymnasieålder i Skåne under perioden 2018-28. De flesta av dem i sydvästra Skåne. Och det finns idag inte skolor för dessa ungdomar!
  • Därtill ser vi ändrade sökmönster där allt fler söker sig till högskoleförberedande program på vissa skolor i större städer.
  • Sammantaget kommer detta att öka trycket och konkurrensen, vilket kommer drabba både ungdomar från Lund och ungdomar från andra kommuner.

Mer information: https://tinyurl.com/vaxande-elevkullar-gymn-pdf